oczyszczalnia

Zaprojektowana na początku lat 70. XX wieku Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” została oddana do eksploatacji w 1991 r. Zakład położony jest w północno-wschodniej części Warszawy i zajmuje obszar o powierzchni 52,7 ha. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalne z prawobrzeżnej części stolicy i z gmin ościennych tj. Legionowa, Zielonki i Marek oraz osady powstałe w procesie uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Ścieki poddawane są procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania, separatora. Powstały w procesie oczyszczania ścieków osad ściekowy ulega fermentacji, a wytworzony w tym procesie biogaz wykorzystuje się do celów grzewczych. Zastosowane rozwiązania techniczne oczyszczalni, uruchomionej prawie 20 lat temu, dostosowane były jedynie do redukcji związków węgla organicznego. W trakcie wieloletniej eksploatacji oczyszczalni wprowadzono szereg zmian w procesie technologicznym, które umożliwiły usuwanie ze ścieków związków biogennych. Jednak ograniczenia wynikające z konstrukcji istniejących obiektów technologicznych nie pozwalają na osiągnięcie w pełnym zakresie standardów i norm dla ścieków oczyszczonych, obowiązujących obecnie w Polsce i innych krajach unijnych. Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” Cele modernizacji i rozbudowy oczyszczalni: • dostosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie oczyszczania ścieków, • zwiększenie przepustowości z obecnych 240 000 m3/d do 435 300 m3/d, • przyjęcie ścieków także z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy, • przyjęcie całości maksymalnego przepływu z wodami deszczowymi. 30 stycznia 2008 r. podpisano umowę na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków „Czajka” – część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji. Wartość netto umowy wynosi: 200 mln Euro i 1.151.793,155,00 PLN (ok. 519 mln Euro). Kontrakt ten jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm, którego liderem jest Warbud S.A.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s