separatory i oczyszczalnie

SNG GdańskGdańsk – podstawowe dane:

 • 1192,980 km  – łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 • Wodociąg centralny jest zaopatrywany z: 5 ujęć podziemnych Gdańska /czterech czynnych i jednego awaryjnego/, jednego ujęcia drenażowego, jednego ujęcia powierzchniowego – Straszyn, z dwóch ujęć podziemnych Sopotu
 • 14 lokalnych ujęć wody
 • 6 zbiorników retencyjnych
 • 5 przepompowni wody
 • 9 hydroforni
 • 13 stacji podnoszenia ciśnień
 • 5 stref ciśnień
 • 5 stacji uzdatniania wody
 Sprzedaje rocznie około 25 mln m3 wody i odbiera około 28 mln m3 ścieków. 86% dostarczanej przez spółkę wody pitnej spełnia normy europejskie, zaś cała dostarczana woda spełnia krajowe wymagania sanitarne.
Jako pierwsza w kraju firma wodociągowa, skonsolidowała w 2006 roku wszystkie posiadane systemy zarządzania:PN-EN ISO 9001:2001,PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004 w jeden Zintegrowany System Zarządzania QSE (Quality, Safety, Environment).
Sopot zaopatrywany jest w wodę z własnych ujęć. Podstawowymi ujęciami są ujęcia głębinowe: “Bitwy pod Płowcami” i “Brodwino” oraz ujęcie drenażowe “Nowe Sarnie Wzgórze”. Ujęcia współpracują ze zbiornikami wody rozlokowanymi na terenie miasta. Miasto Sopot posiada systemy kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej i deszczowej) separatorów bez oczyszczalni ścieków z trzema przepompowniami.
Istniejąca sieć wodociągowa jest stale modernizowana i inwentaryzowana. Priorytetem są inwestycje miejskie związane z remontem nawierzchni dróg, przy okazji których remontowane jest uzbrojenie wod-kan.

SNG SopotSopot – podstawowe dane:

 • 134,227 km – łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 • 3 czynne ujęcia wgłębne – Bitwy pod Płowcami, Nowe Sarnie Wzgórze, Brodwino
 • 3 zbiorniki retencyjne
 • 1 przepompownia wody
 • 1 hydrofornia
 • 3 stacji podnoszenia ciśnień
 • 2 strefy ciśnień
 • 2 stacje uzdatniania wody
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s